Kurz kosmetika

 

  PRO PROFESNÍ KVALIFIKACI KOSMETIČKA 69-030-M

 

    Kurz je určen ženám, mužům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat kosmetické praxi.

    Předchozí znalosti z oboru nejsou podmínkou. Předpoklad přijetí do kurzu je 18 let a ukončené

    základní nebo střední vzdělání.

 

    Cíl studia a využití získaných poznatků.

    Cílem kurzu je poskytnout posluchačům takové teoretické znalosti a praktické dovednosti, a to je

    poskytování profesionálních služeb zákazníkům. Tyto služby mohou naši absolventi poskytovat ihned

    po skončení našeho kurzu v zařízeních jako jsou kosmetická centra, fitnes, centra zdravého životního

    stylu aj.

 

    Obsah studia

    Posuzování stavu pleti, poskytování poradenství v oblasti ošetřování pleti. Poskytování poradenství v oblasti 

     dekorativní kosmetiky, provádění ruční kosmetické masáže obličeje, krku a dekoltu. Provádění povrchového     

      čištění pleti, změkčování pleti a hloubkové čištění pleti. Aplikace pleťových zábalů a masek. Odstraňování 

     chloupků, odbarvování chloupků, barvení řas a obočí. Ukázka líčení, vykonávání hygienicko-sanitární činnosti 

     podle provozoního řádu. Objednávání přípravků,pracovního materiálu a pomůcek pro péči o pleť. Provádění   

      vyúčtování služeb.

    Rozsah studia

 

    300 vyučovacích hodin (pro základní a střední vzdělání), kurz je akreditován MŠMT ČR pod

    číslem jednacím MSMT-12400/2017-1/320

 

    Termín

    Termín není stanoven pevně. Vycházíme vstříc Vašim časovým možnostem a nabízíme individuální termíny

    po dohodě s lektorem. Termíny jsou většinou dle dohody.

 

    Počet účastníků ve skupině

    Výuka probíhá v malých skupinách a je kladen důraz na individuální přístup. Je možnost také individuální

    výuka.

 

    Studijní materiály a pracovní pomůcky

    Obdržíte při zahájení a v průběhu kurzu, jsou zahrnuty také v ceně kurzu.

 

    Osvědčení

   Absolventi, kteří úspěšně složí  závěrečnou zkoušku, získávají potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím

   programu v oboru Kosmetička  a následně osvědčení o získání profesní kvalifikace v oboru KOSMETIČKA 69-030-M,

   na základě kterého je možnost si otevřít živnostenské oprávnění. Kurz je akdreditovaný MŠMT. 

    Cena

    15 000,- Kč   ( 300 vyučovacích hodin ), úhrada je možná i prostřednictvím úřadu práce.

      2 000,- Kč    závěrečná autorizovaná zkouška, která není zahrnuta v ceně kurzu

     10 000,- Kč    závěrečná autorizovaná zkouška bych absolvování kurzu kosmetička

 

    Kontakty:

    Lenka Habrová  +420 728297217

 

    Na kurz si přineste

    Obuv a oblečení vhodné pro provádění praktické výuky. 

     Požadavky

  • Dobrý zdravotní stav
  • Ukončené základní nebo střední vzdělání
  • Kopie Zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství
  • Kopie nejvyššího dosaženého vzdělání

   

Úřad práce může hradit cenu rekvalifikace pouze po dobu, po kterou je zájemce veden v jeho evidenci.

Salon Halen Lenky Habrové ®
Vlašská 208, Dačice 380 01
728 297 217,  733 471 149
Facebook   |   © 2019 doSMART.eu