Rekvalifikační kurzy

    

         

        Rekvalifikační kurzy Akreditované MŠMT ČR

          kosmetika, vizážistika, manikúra, pedikúra

 

                                   Rekvalifikační kurz " Pedikérka a nehtová designérka "

                                během září 2019. Přihlášky mailem nebo telefonicky na č. 728 297 217        

                       

                                Rekvalifikační kurz " Manikérka a nehtová designérka "

                                během září 2019. Přihlášky mailem nebo telefonicky na č. 728 297 217

 

                                Rekvalifikační kurz " Kosmetička " 

                                během září 2019. Přihlášky mailem nebo telefonicky na č. 728 297 217   

 

                              Rekvalifikační kurz " Vizážistka "

                              během září 2019. Přihlášky mailem nebo telefonicky na č. 728 297 217

 

                          Pokud máte zájem o rekvalifikaci zajištěnou přes úřad práce, platí následující:

 

   - ÚP umožňuje novou formu tzv. zvolené rekvalifikace, kterou si zájemce o zaměstnání může a následně

      zajistit sám.

   - ÚP může tuto rekvalifikaci za stanovených podmínek uhradit ( pokud jste na ÚP delší dobu, většinou je

      Vám vyhověno, nepočítejte však najisto s finanční podporou během rekvalifikace, která je většinou

      přiznána jen když jdete na rekvalifikaci na kterou Vás vyslal ÚP ).

   - pro kurz platí stejné podmínky, jako pro rekvalifikaci zajištěnou úřadem práce - za absolvování 

      považujeme ukončení kurzu včetně závěrečné zkoušky.

   - o rekvalifikaci je nutné požádat ÚP s předstihem cca 2 - 3 týdny před termínem zahájení kurzu. ÚP v

      tomto časovém úseku žádost zpracuje a vyhodnotí. Veškerou administrativu si zájemce o kurz 

      vyřizuje s ÚP sám.

   - v případě, že zájemce nedokončí kurz nebo kurz ukončí neúspěšně, hradí si náklady rekvalifikace sám.

     Úřad práce hradí náklady pouze v případě úspěšného ukončení a získání osvědčení o absolvování     rekvalifikace.

 

   Úřad práce může hradit cenu rekvalifikace pouze po dobu, po kterou je zájemce veden v jeho evidenci.

 

Salon Halen Lenky Habrové ®
Vlašská 208, Dačice 380 01
728 297 217,  733 471 149
Facebook   |   © 2019 doSMART.eu