Kurz kosmetika

Termín: bude upřesněn
Přihlášky e-mailem nebo telefonicky na tel. 728 297 217

PRO PROFESNÍ KVALIFIKACI KOSMETIČKA 69-030-M

Kurz je určen ženám, mužům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat kosmetické praxi.

Předchozí znalosti z oboru nejsou podmínkou. Předpoklad přijetí do kurzu je 18 let a ukončené základní nebo střední vzdělání.

Cíl studia a využití získaných poznatků

Cílem kurzu je poskytnout posluchačům takové teoretické znalosti a praktické dovednosti, a to je poskytování profesionálních služeb zákazníkům. Tyto služby mohou naši absolventi poskytovat ihned po skončení našeho kurzu v zařízeních jako jsou kosmetická centra, fitnes, centra zdravého životního stylu aj.

Obsah studia

Posuzování stavu pleti, poskytování poradenství v oblasti ošetřování pleti. Poskytování poradenství v oblasti dekorativní kosmetiky, provádění ruční kosmetické masáže obličeje, krku a dekoltu. Provádění povrchového čištění pleti, změkčování pleti a hloubkové čištění pleti. Aplikace pleťových zábalů a masek. Odstraňování chloupků, odbarvování chloupků, barvení řas a obočí. Ukázka líčení, vykonávání hygienicko-sanitární činnosti podle provozoního řádu. Objednávání přípravků,pracovního materiálu a pomůcek pro péči o pleť. Provádění vyúčtování služeb.

Rozsah studia

300 vyučovacích hodin (pro základní a střední vzdělání), kurz je akreditován MŠMT ČR pod číslem jednacím MSMT-33772/2020-2/338.

Termín

Termín není stanoven pevně. Vycházíme vstříc Vašim časovým možnostem a nabízíme individuální termíny po dohodě s lektorem. Termíny jsou většinou dle dohody.

Počet účastníků ve skupině

Výuka probíhá v malých skupinách a je kladen důraz na individuální přístup. Je možnost také individuální výuka.

Studijní materiály a pracovní pomůcky

Obdržíte při zahájení a v průběhu kurzu, jsou zahrnuty také v ceně kurzu.

Osvědčení

Absolventi, kteří úspěšně složí  závěrečnou zkoušku, získávají potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu v oboru Kosmetička  a následně osvědčení o získání profesní kvalifikace v oboru KOSMETIČKA 69-030-M, na základě kterého je možnost si otevřít živnostenské oprávnění. Kurz je akdreditovaný MŠMT. 

Cena

19.000 Kč - (300 vyučovacích hodin), úhrada je možná i prostřednictvím úřadu práce.
3.000 Kč - závěrečná autorizovaná zkouška, která není zahrnuta v ceně kurzu.
10.000 Kč - závěrečná autorizovaná zkouška bych absolvování kurzu kosmetička.

Kontakty

Lenka Habrová  tel. 728 297 217

Na kurz si přineste

Obuv a oblečení vhodné pro provádění praktické výuky. 

Požadavky

  • Dobrý zdravotní stav
  • Ukončené základní nebo střední vzdělání
  • Kopie Zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství
  • Kopie nejvyššího dosaženého vzdělání

Úřad práce může hradit cenu rekvalifikace pouze po dobu, po kterou je zájemce veden v jeho evidenci.