Rekvalifikační kurzy Akreditované MŠMT ČR

Pokud máte zájem o rekvalifikaci zajištěnou přes úřad práce, platí následující:

  • ÚP umožňuje novou formu tzv. zvolené rekvalifikace, kterou si zájemce o zaměstnání může a následně zajistit sám
  • ÚP může tuto rekvalifikaci za stanovených podmínek uhradit (pokud jste na ÚP delší dobu, většinou je Vám vyhověno, nepočítejte však najisto s finanční podporou během rekvalifikace, která je většinou přiznána jen když jdete na rekvalifikaci na kterou Vás vyslal ÚP).
  • Pro kurz platí stejné podmínky, jako pro rekvalifikaci zajištěnou úřadem práce - za absolvování považujeme ukončení kurzu včetně závěrečné zkoušky.
  • O rekvalifikaci je nutné požádat ÚP s předstihem cca 2 - 3 týdny před termínem zahájení kurzu. ÚP v tomto časovém úseku žádost zpracuje a vyhodnotí. Veškerou administrativu si zájemce o kurz vyřizuje s ÚP sám.
  • V případě, že zájemce nedokončí kurz nebo kurz ukončí neúspěšně, hradí si náklady rekvalifikace sám.
  • Úřad práce hradí náklady pouze v případě úspěšného ukončení a získání osvědčení o absolvování rekvalifikace.

Úřad práce může hradit cenu rekvalifikace pouze po dobu, po kterou je zájemce veden v jeho evidenci.

Kurz kosmetika

Termín: bude upřesněn
Přihlášky e-mailem nebo telefonicky na tel. 728 297 217

Kurz vizážistiky

Termín: bude upřesněn
Přihlášky e-mailem nebo telefonicky na tel. 728 297 217

Kurz manikúra

Termín: bude upřesněn
Přihlášky e-mailem nebo telefonicky na tel. 728 297 217

Kurz pedikúra

Termín: bude upřesněn
Přihlášky e-mailem nebo telefonicky na tel. 728 297 217